Projektovanie v Trebišove a širokom okolí

VKP Projekt už od roku 1990 uskutočňuje vypracovávanie projektovaní a inžinierskych sietí na najvyššej úrovni.


Inžinierske siete - hlavné tepny moderného systému

Chápeme inžinierske siete, ako hlavné tepny moderného systému, ktoré vedia ovplyvniť kúpu, resp. cenu Vášho nového príbytku a preto dávame veľký dôraz na ich profesionálnu realizáciu. Využívame najnovšie poznatky, ktoré zodpovedajú normám moderného know-how.

Projektovanie Trebišov - kanalizácie, vodovody, plynovody Trebišov

Počas našej existencie sme sa stretli s najrozličnejšími problémami a nazbierali tak poznatky, ktoré nám umožňujú hospodárnu a efektívnu realizáciu cieľov našich klientov. Chápeme problematiku projektovania a inžinierskych sietí a berieme ju vážne.

Aj týmto spôsobom napomáhame svojim klientom pri budovaní drobných stavieb, kanalizácií, plynovodov či vodovodov. Samozrejme v rámci našej konzultačnej a poradenskej činnosti Vám radi pomôžeme s návrhmi riešení technických problémov na profesionálnej úrovni.

 

    Portfólio služieb v rámci projektovania

  • projektovanie drobných stavieb
  • projektovanie:  kanalizačných sietí (dažďové kanalizácie, retenčné potrubia, prečerpávacie stanice...), vodovodov (návrh a plánovanie prác, úpravy vodných tokov, trasovanie...), plynovodov (NT, ST...)
  • poradenstvo
  • odborné konzultácie
  • dohodnutie termínov projektových prác

inžinierske siete Trbeišov a okolie - projektovanie Košický kraj

kanalizácie Trebišov a okolie - projektovanie Zemplín 

Ak ste to práve Vy, kto hľadáte odborne spôsobilých profesionálov, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektovania drobných stavieb a inžinierskych sieti, môžete nás kontaktovať osobne alebo cez telefón od 8:00 do 16:00, kde radi vyhovieme Vašim otázkam. Dúfame, že vieme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám a dotiahnuť aj ten Váš projekt do úspešného konca.

Tešíme sa na spoluprácu!
VKP Projekt, Helena Štaudnerová  

 

Projektujeme pre Vás!


Polia označené * sú povinné


Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

 

VKP Projekt Trebišov

Kontaktná osoba:
Helena Štaudnerová
Adresa: Ľ.
Podjavorinskej 2119/1,
075 01 Trebišov

Tel. číslo: 0905 473 402
E-mail:
staudner@stonline.sk
Web:
www.projektoveprace-vkpprojekt.sk

Projektovanie Zemplín -  Košický kraj projektové práce, kanalizácie

Projektovanie v Trebišove